Nieuws

 • Oude-bomen-Molenweideplein Bomen op het Molenweideplein worden deze maand vervangen 20 januari 2020

  Eind januari worden de bomen op het Molenweideplein vervangen. De bestaande bomen zijn oud en aangetast door de letterzetter, een kever die via de schors naar binnen dringt. De bomen worden tussen woensdag 22 en vrijdag 24 januari gekapt. Daarna worden er in totaal 35 nieuwe tulpenbomen, amberbomen en lindebomen aangeplant. De heraanplant staat van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 januari op het programma. De parkeervakken die grenzen aan de gazonstrook kunnen tijdens het kappen niet gebruikt worden.

 • beker Limburg.net Herbruikbare bekers op evenementen 20 januari 2020

  Sinds 1 januari 2020 is het verboden om op evenementen drank aan te bieden in éénmalige verpakking (blik, brik, plastic flesje, wegwerpbeker, …), tenzij je als organisator kan aantonen dat je 90% apart inzamelt voor recyclage. Alternatieven zijn het gebruik van een herbruikbare beker of glas en porselein.

 • Energiehuis Woon- en energieloket - maandag 27 januari 20 januari 2020

  Inwoners die vragen hebben over wonen en energie kunnen nu terecht bij het nieuw woon- en energieloket.

 • Park-De-Uilespiegel- C Yven-Schoofs Kinderen spelen tijdens de paasvakantie op nieuwe speeltoestellen 17 januari 2020

  De gemeente vernieuwt dit voorjaar speelterreinen in verschillende deelgemeenten. In de Kersenweidewijk en Haegendoornwijk in Smeermaas worden verouderde speeltoestellen vernieuwd. Er komt een aangepast speeltoestel aan de kleuterschool in Kesselt. En in Lanaken wordt het centrumpark De Uilespiegel voorzien van een evenwichtsparcours en een speelboomgaard in natuurlijke elementen.

 • Poëzie in de bibliotheek - 1 februari Poëzie in de bibliotheek - 1 februari 17 januari 2020

  Van 31 januari tot 5 feburari is het poëzieweek. Je kan op 1 februari naar de talenten van leerlingen van De Kunstkoepel komen luisteren.

 • Coderdojo CoderDojo - zondag 26 januari 09 januari 2020

  Heb je zin om te leren programmeren?
  Ben je tussen de 7 & 18 jaar?
  Dan ben je welkom op onze maandelijkse CoderDojo.

 • Afval opruimen Lanakenaar gaat bewuster om met afval: -17% in 2019 08 januari 2020

  Medewerkers van de dienst afvalzorg van de technische dienst hebben in 2019 in totaal 193.325 kg afval en zwerfvuil ingezameld in Lanaken. Dat is maar liefst 17% minder dan het jaar voordien. De dalende tendens wijst erop dat onze inwoners, en toeristen die onze gemeente bezoeken, bewuster omgaan met afval. Als gemeentebestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen.

 • secundair onderwijs Infoavond "Op stap naar het secundair onderwijs" 17 januari 2020

  Vrij CLB Limburg afdelingen Maaseik-Maasmechelen en GO!CLB Nova organiseren in het Maasland een aantal infoavonden "Op stap naar het secundair onderwijs". Op maandag 27 januari in Lanaken. Meer info over de overige data lees je in de inschrijvingsmodule.

 • Knuffelturnen Knuffelturnen 07 januari 2020

  In februari/maart organiseert Huis van het Kind Lanaken i.s.m. de Gezinsbond gratis proefsessies knuffelturnen.

  Knuffelturnen is een leuke vorm van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters, samen met één van hun (groot)-ouders. Samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het doel. Via speelse oefeningen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd. We proberen met plezier elkaar te verbinden in deze doe-activiteit.

 • Lanaken_Sonnevijvers Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren 17 januari 2020

  Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

 • Tennishal-web We zoeken een voltijds concessionaris voor het cafetaria van de tennishal 24 december 2019

  Je staat gedurende 9 jaren in voor de zelfstandige uitbating van het cafetaria van de tennishal, gelegen Aan de Engelse Hof 10. Dit gebeurt minstens tijdens de openingsuren van de tennishal.

 • triple p TRIPLE P - POSITIEF OPVOEDEN 15 januari 2020

  Het groepsprogramma richt zich op ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar.
  Je leert er:
  • positieve en doeltreffende opvoedingsstrategieën
  • hoe je de ontwikkeling van je kind kan bevorderen • hoe je ongewenst gedrag van je kind kan aanpakken
  • op welke manier je je kan voorbereiden om haast iedere moeilijke situatie aan te pakken

 • Groeipakket Zitdagen Groeipakket 06 december 2019

  Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op financiële steun. Dat heet het Groeipakket. Wil u hierover meer info? Of wil u weten waar u recht op heeft? Kom dan naar de zitdag.

 • brl Welk Limburg wil jij? Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg 25 november 2019

  Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

 • Tekening-OC-Neerharen-web Denk aan de buren van de ontmoetingscentra 03 december 2019

  Inwoners die in de omgeving van een ontmoetingscentrum wonen hebben in de avonduren regelmatig te kampen met geluidsoverlast. Om de leefbaarheid van de omwonenden en mogelijke gehoorschade tijdens evenementen te verbeteren worden de ontmoetingscentra uitgerust met een geluidsbegrenzer en start er een sensibiliseringscampagne.

 • European Energy Award (EEA) Lanaken is pilootgemeente voor nieuw programma rond klimaatbeleid 05 oktober 2018

  Bond Beter Leefmilieu lanceert in Vlaanderen een Europese succesformule voor het voeren van een effectief gemeentelijk klimaatbeleid. Zes gemeenten, waaronder Lanaken, stapten als eerste in het begeleidingstraject. Zij hopen op het eind van de rit, binnen vier jaar, het certificaat van de European Energy Award (EEA) te verkrijgen.

 • Mountainbike Nieuw mountainbikenetwerk Hoge Kempen 23 november 2016

  De provincie Limburg ontwikkelde samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de partnergemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Zutendaal, Genk, As en Maaseik het nieuw Mountainbikenetwerk Hoge Kempen met 160 km routes in het Nationaal Park Hoge Kempen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de vele mountainbikers in deze groene omgeving van het Maasland.

 • Textiel ophaling Nieuwe locaties voor de textielcontainers Lanaken 23 november 2016

  In 2016 heeft Limburg.net nieuwe overeenkomsten afgesloten met verschillende textieloperatoren, operatoren met zowel met commerciële als sociale doelstellingen. In de nieuwe overeenkomst werd rekening gehouden met het aantal locaties beperken, 1 textieloperator per gemeente en huis-aan-huis textielinzameling door Kringwinkel Lanaken 4 x per jaar. Volgens deze nieuwe overeenkomst mag enkel de sociale operator Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp textielcontainers plaatsen op het grondgebied van Lanaken. De eerstvolgende huis-aan-huis ophaling door Kringwinkel Lanaken is gepland op 27 december.

 • evenement-organiseren-web Activiteit of evenement in Lanaken organiseren? Meld het aan bij het gemeentebestuur! 23 november 2016

  Wekelijks worden in onze gemeente diverse activiteiten, evenementen, straatfeesten, rommelmarkten, familiefeesten enz. georganiseerd.
  Vaak is er bij de organisatie van zulke activiteit een dienstverlening van het gemeentebestuur vereist. Dat kan gaan van het opstellen van een verkeersreglement tot het leveren van nadars of containers of het ophangen van affiches in de triptieken en nog veel meer…