Nieuws

 • Publieke inspraak over het plan-MER voor stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259) pdf, 27kB

  Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

  Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

  De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.

  De nota is intussen te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259). U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

 • Boekstartdag Boekstartdag 18 april 2019

  Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert Iedereen Leest voor het eerst een Boekstart-dag.
  Op onze Boekstart-dag wordt voor één dag omgetoverd tot een paradijs voor de allerjongsten.

 • pup4life-3 (1) Pup4life 16 april 2019

  Wil je graag een pup in huis halen? Ga dan samen met een dierenarts na welk ras geschikt voor je is en wat de gevolgen van je keuze zijn.

 • babymassage Babymassage - vr 21 juni 15 januari 2019

  Lichamelijk contact is erg belangrijk voor je baby. Babymassage is een warme manier om de verbondenheid met je baby ter versterken en zijn ontwikkeling te stimuleren. Bovendien is het een moment van rust en ontspanning. Het kan zelfs helpen om een onrustige baby te kalmeren. We willen je graag enkele makkelijke en eenvoudige technieken aanleren om thuis zelf aan de slag te kunnen gaan. Ideaal start je hiermee wanneer je baby tussen 6 weken en 6 maanden oud is.

 • fitkids 2 Kleuter- en lagere scholen krijgen 16 euro per leerling 09 april 2019

  De kleuter- en lagere scholen van Lanaken ontvangen binnenkort een gemeentelijke toelage van 16 euro per leerling. De scholen mogen de besteding zelf invullen en net dat maakt deze toelage vrij uniek in Vlaanderen. Culturele voorstellingen, zwemlessen, soepbedeling, het Sinterklaasfeest of busvervoer zijn mogelijke bestemmingen van deze toelage.

 • Omleiding Smeermaas april 2019 Opnieuw verkeer mogelijk in de Maastrichterweg vanaf maandag 8 april 08 april 2019

  De asfaltwerken in de Maastrichterweg, vanaf het kruispunt met de Maaseikersteenweg tot net voorbij de Grensstraat (fase 3), zijn afgerond. De aannemer brengt nu nog de wegmarkeringen aan en hij plaatst de definitieve signalisatie. Maandag 8 april, in de late namiddag, gaat de rijweg opnieuw open voor gemotoriseerd verkeer. Daarna zal de Maaseikersteenweg nog worden afgesloten van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 april om herstelwerken uit te voeren.

 • Uilespiegel-fietser Park Langkeukelbeek heeft een naam: ‘De Uilespiegel’ 04 april 2019

  Het vorig jaar geopende park nabij de Langkeukelbeek heeft een naam gekregen: De Uilespiegel. Met deze naam wordt verwezen naar het aangrenzende Uilestraatje en boerderij Uilespiegel. Op voordracht van de culturele raad konden de inwoners stemmen welke naam het park uiteindelijk zou krijgen. Vanaf nu kunt u dus heerlijk wandelen en fietsen in park ‘De Uilespiegel’.

 • Woning-oud-rekem Beheersplan voor Mooiste Dorp van Vlaanderen in aantocht 04 april 2019

  Binnenkort kunnen alle eigenaren in Oud-Rekem aanspraak maken op erfgoedpremies voor het onderhoud van hun pand. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 25 maart het beheersplan voor het beschermde stadsgezicht in Oud-Rekem goed. Het dossier wordt nu ter goedkeuring aan het Agentschap Onroerend Erfgoed overgemaakt.

 • windmolen ecopower Extra windturbines in Lanaken: u kunt mede-eigenaar worden! 03 april 2019

  Het gemeentebestuur en Burgercoöperaties Bronsgroen en Ecopower plannen samen de realisatie van twee windturbines op het industrieterrein in Lanaken. Ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en maken deel uit van een project met in totaal drie windturbines. De gemeente Lanaken kan voor 30% mee investeren.

 • bloemenweide Help onze bijen door je eigen bloemenweide in te zaaien 03 april 2019

  Onze honingbijen en wilde bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Bijen vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens stuifmeel mee, waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze groeien dan vervolgens uit tot volwaardige vruchten en zaden.

 • Eretitels 1 Eretitels schepenen en raadsleden 03 april 2019

  Op de gemeenteraad van maart werden 4 gemeentelijke mandatarissen die afscheid hebben genomen van de gemeenteraad, gehuldigd met een eretitel. Mark Curvers en Patrick Tollenaers kregen de titel van ere-schepen. Rudi Nivelle en Mark Geurts zijn vanaf nu ere-gemeenteraadslid.

 • Briljant, Hansen-Veugen, 1 december te Lanaken Jubilerende koppels jaar lang gratis op cursus 02 april 2019

  Als u 50, 60 of 65 jaar gelukkig getrouwd bent dan laat de gemeente dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Naast de traditionele cadeaus waaronder de Lanaken-geschenkbonnen zullen jubilerende koppels vanaf dit jaar ook 1 jaar lang gratis kunnen deelnemen aan alle vormingen en cursussen in het dienstencentrum “Aan de Statie”.

 • browsealoudplus Voorleeshulp gemeentelijke website 02 april 2019
 • marathoagn Neem deel aan de Antwerp 10 Miles met Sportoase

  Schrijf je in voor de Antwerp 10 Miles via de gemeente Lanaken en geniet dankzij Sportoase van verschillende voordelen!

 • boekenmarkt Boekenmarkt in Oud-Rekem
 • Luchtfoto-Rekem Werken Rekem 03 april 2019

  Momenteel in uitvoering.

 • Sociaal-huis-2019-web Opendeurdag Sociaal Huis - za 6 april 28 maart 2019

  Op zaterdag 6 april kun je van 13u30 tot 17u een bezoek brengen aan de opendeurdag van het Sociaal Huis. Tegelijk staan bij twee partnerorganisaties, St.-Vincentius en het Inloophuis, de deuren voor je open. De publieke ruimte van de sociale dienst - balie, wachtruimte en gesprekskamers - zijn in januari grondig gerenoveerd en tegelijk laten we je kennismaking met onze dienstverlening. St.-Vincentius is een vrijwilligersorganisatie van mensen met een hart voor mensen in armoede. Sinds oktober 2018 organiseren ze samen met Dagactiviteitencentrum Locomotief een Inloophuis voor volwassenen met een psychosociale kwetsbaarheid. Ze laten je tijdens deze opendeurdag graag kennismaken met hun werking.

 • Glazen Vorming "Een kater teveel" (i.s.m. CAD Limburg vzw) - 08/05 07 maart 2019

  Je wil zolang mogelijk gezond en actief blijven? Naarmate je ouder
  wordt, neemt echter de impact van alcohol en medicatie op de gezondheid
  toe. Om met volle teugen te blijven genieten, is het goed
  om eens stil te staan bij het effect van alcohol en medicatie op je
  veranderend lichaam.

 • European Energy Award (EEA) Lanaken is pilootgemeente voor nieuw programma rond klimaatbeleid 05 oktober 2018

  Bond Beter Leefmilieu lanceert in Vlaanderen een Europese succesformule voor het voeren van een effectief gemeentelijk klimaatbeleid. Zes gemeenten, waaronder Lanaken, stapten als eerste in het begeleidingstraject. Zij hopen op het eind van de rit, binnen vier jaar, het certificaat van de European Energy Award (EEA) te verkrijgen.

 • Zonnepanelen technische dienst web Daken technische dienst en gemeentelijke basisschool voorzien van zonnepanelen 28 september 2017

  De daken van de refter van de technische dienst en de gemeentelijke basisschool van Rekem werden voorzien van zonnepanelen. Dit initiatief kwam er omdat het gemeentebestuur streeft naar een duurzaam energiegebruik binnen de gemeentelijke gebouwen. Voor de realisatie van dit project werd samengewerkt met de ESCO-dienst van Infrax.

 • Mountainbike Nieuw mountainbikenetwerk Hoge Kempen 23 november 2016

  De provincie Limburg ontwikkelde samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de partnergemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Zutendaal, Genk, As en Maaseik het nieuw Mountainbikenetwerk Hoge Kempen met 160 km routes in het Nationaal Park Hoge Kempen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de vele mountainbikers in deze groene omgeving van het Maasland.

 • Textiel ophaling Nieuwe locaties voor de textielcontainers Lanaken 23 november 2016

  In 2016 heeft Limburg.net nieuwe overeenkomsten afgesloten met verschillende textieloperatoren, operatoren met zowel met commerciële als sociale doelstellingen. In de nieuwe overeenkomst werd rekening gehouden met het aantal locaties beperken, 1 textieloperator per gemeente en huis-aan-huis textielinzameling door Kringwinkel Lanaken 4 x per jaar. Volgens deze nieuwe overeenkomst mag enkel de sociale operator Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp textielcontainers plaatsen op het grondgebied van Lanaken. De eerstvolgende huis-aan-huis ophaling door Kringwinkel Lanaken is gepland op 27 december.

 • evenement-organiseren-web Activiteit of evenement in Lanaken organiseren? Meld het aan bij het gemeentebestuur! 23 november 2016

  Wekelijks worden in onze gemeente diverse activiteiten, evenementen, straatfeesten, rommelmarkten, familiefeesten enz. georganiseerd.
  Vaak is er bij de organisatie van zulke activiteit een dienstverlening van het gemeentebestuur vereist. Dat kan gaan van het opstellen van een verkeersreglement tot het leveren van nadars of containers of het ophangen van affiches in de triptieken en nog veel meer…