Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester, 6 schepenen, de OCMW-voorzitter en de algemeen directeur. Het college komt elke donderdag in besloten vergadering bijeen.

Het college van Burgemeester en Schepenen:

  • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
  • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
  • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Schepencollege

 

Burgemeester
 

Marino KeulenMarino Keulen
Open VLD

Dassenpad 2
3620 Lanaken
T 089 711 721

marino.keulen@lanaken.be

Bevoegdheden

Algemeen beleid * Politie, veiligheid  * Bevolking en burgerlijke stand * Brandweer, brandpreventie en rampenplanning * Erediensten en kerkfabrieken * Interne preventie * Grensoverschrijdende samenwerking * Public relations en info * Inspraak diverse raden en burgers * Financiën en begroting

 

Schepenen
 

Mark CurversMark Curvers
Open VLD

Stationsstraat 123
3620 Lanaken
T 089 730 774
mark.curvers@lanaken.be

 

 

 

Bevoegdheden

Economie * Industrie * Sociale economie en tewerkstelling * Toerisme * Feesten en plechtigheden
Middenstand, markten en kermissen * Pietersheim * AGB opvolging autonoom gemeentebedrijf

 

Sofie Martens

Sofie Martens
Open VLD

Berenhofstraat 13
3620 Lanaken
M 0498 638 592
sofie.martens@lanaken.be

Bevoegdheden

Ruimtelijke ordening * Bestemming en gebruik gebouwen, patrimonium * Grondbeleid * Cultuur * Culturele infrastructuur * Huisvesting en wonen

 

Patrick TollenaersPatrick Tollenaers
Open VLD

Pieter Breughelstraat 23
3620 Lanaken
M 0478 610 043
patrick.tollenaers@lanaken.be

Bevoegdheden

Openbare werken, technische dienst, regie der werken * Onderhoud gemeentelijke eigendommen: gebouwen en straten * Pleinen, bermen en plantsoenen * Personele organisatie technische dienst * Opvolging meldingskaarten * Containerpark *  Begraafplaatsen * Monumenten en landschappen * Nutsvoorzieningen

 

Christel GorissenChristel Gorissen
SP.a - Groen

Pastoor Houbenplein 24
3620 Lanaken

M 0498 112 033
christel.gorissen@lanaken.be

Bevoegdheden

Mobiliteit * Verkeer * Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud * Bosbeheer en landbouw * Dierenwelzijn * Energie * Ontwikkelingssamenwerking

 

Michel StevensMichel Stevens
SP.a - Groen

A.G. Bellstraat 35
3620 Lanaken
M 0476 494 567
michel.stevens@lanaken.be

 

Bevoegdheden

Voorzitter OCMW * Senioren * Gehandicaptenbeleid

 

 

Astrid PutsAstrid Puts
Open VLD

Strodorp 25
3620 Lanaken
T 0477 639 934
astrid.puts@lanaken.be

 

Bevoegdheden

Sport * Sportinfrastructuur * Bibliotheken * Cultureel erfgoed en archeologisch patrimonium * Personeel * ICT * Juridische zaken

 

Viviane SchellingenViviane Schellingen
Open VLD

Henri Dunantstraat 125
3620 Lanaken
T 089 731 565
M 0475 811 455
viviane.schellingen@lanaken.be

Bevoegdheden

Jeugd * Jeugd- en onderwijsinfrastructuur * Onderwijs (gemeentelijk en ander) * Academie voor muziek en woord en beeldende kunsten * Gelijke kansenbeleid * Lanaken Preventief gezond * Gezin * Kinderopvang * PWA

 

Algemeen directeur
 

William VancleynenbreugelWilliam Vancleynenbreugel

Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 747
E-mail