Gemeenteraad & OCMW-raad

De vergaderingen van de gemeenteraad & OCMW-raad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. Deze besprekingen vinden dan plaats in ‘geheime zitting’ na afloop van de openbare zitting.

De gemeenteraad & OCMW-raad vinden plaats op de laatste maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli (geen zitting) en december (Kerstmis).

Gemeenteraden in 2019:
Maandag 28 januari, maandag 25 februari, maandag 25 maart, maandag 29 april, maandag 27 mei, maandag 24 juni, maandag 26 augustus, maandag 30 september, maandag 28 oktober, maandag 25 november

Aanvang om 20u.