Openbaar onderzoek natuurbeheerplan bermen Albertkanaal

Sinds 2014 werken de Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen aan het herstel van zeldzame (kalk)graslanden op de taluds van het Albertkanaal. Europa steunt dit initiatief via het Life+ project Pays Mosan.

De afgelopen jaren werden verschillende gebieden heringericht en werd gepast beheer via maaien en schapenbegrazing opgestart.

Deze maatregelen hebben alvast een positief effect op tal van zeldzame dieren en planten. Om de verdere inrichting en het gestarte beheer in de toekomst duurzaam verder te zetten, werd een natuurbeheerplan voor het gebied opgemaakt. Hierin wordt de visie voor het gebied en het beheer dat nodig is voor de komende 24 jaar vastgelegd.

Voor meer info over dit beheerplan bent u welkom op een infomoment op donderdag 24/09/2020 om 19h. We vertrekken op de parking aan de brug van Gellik (Wijerdijk 49-473620 Lanaken). Gelieve u via e-mail in te schrijven op hogekempentotvoeren.anb@limburg.be

Het openbaar onderzoek loopt van 11/09/20 tot en met 12/10/2020. Meer info over het openbaar onderzoek:

https://www.natuurenbos.be/domein/bermen-albertkanaal-van-bilzen-tot-kanne