Beslissing plan-MER over de aanvraag tot planologisch attest voor Vrancken bvba Briegdenstraat

De dienst Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kan u raadplegen via de website van de dienst Mer www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank  in de ‘dossierdatabank’ onder het nr. SCRPL20002 en op het gemeentehuis van Lanaken (dienst omgeving).

Vrancken bvba