Openbare onderzoeken

Op grond van het Besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking to de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, waren alle lopende onderzoeken opgeschort.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden. De dossiers die terug in openbaar onderzoek liggen kunt u hieronder bekijken.

MAAK STEEDS EEN AFSPRAAK OM EEN DOSSIER TE KOMEN INKIJKEN DIT VIA HET NUMMER 089/730 760.