Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. In Lanaken bestaat dit team uit de algemeen directeur, de financieel directeur en vijf afdelingshoofden.

Managementteam

Op de foto hierboven:
Staand: Wim Van de Vyver, Eric Eurlings, Günther Beckers
Zittend: Daniëlle Starren, William Vancleynenbreugel, Robert Moors, Manon Stylman

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de stedelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

Het managementteam van de gemeente Lanaken bestaat uit:

 

Algemeen directeur, dhr. William Vancleynenbreugel

T 089 730 747

William.vancleynenbreugel@lanaken.be

 

Financieel directeur, dhr. Robert Moors

T 089 730 728

Robert.moors@lanaken.be

 

Afdelingshoofd Personeel en Organisatie, dhr. Günther Beckers

T 089 730 746

Gunther.beckers@lanaken.be

 

Afdelingshoofd Leefomgeving, mevr. Daniëlle Starren

T 089 730 719

Danielle.starren@lanaken.be  

 

Afdelingshoofd Technische Diensten, dhr Wim van de Vyver

T 089 719 159

Wim.vandevyver@lanaken.be

 

Afdelingshoofde Vrije Tijd, dhr Eric Eurlings

T 089 739 859

Eric.eurlings@lanaken.be  

 

Afdelingshoofd Burger- en Juridische Zaken, mevr. Manon Stylman

T 089 730 775

Manon.stylman@lanaken.be