Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. In Lanaken bestaat dit team uit de algemeen directeur, de financieel directeur en 6 afdelingshoofden.

Managementteam gemeente Lanaken

Op de foto van links naar rechts:
Wim Van de Vyver, Günther Beckers, Manon Stylman, William Vancleynenbreugel, Eric Eurlings, Daniëlle Starren,  Robert Moors, Ludo Bosmans

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.
 

Het managementteam van de gemeente Lanaken bestaat uit:

 

William Vancleynenbreugel
Algemeen directeur

T 089 730 747
william.vancleynenbreugel@lanaken.be

 

Robert Moors
Financieel directeur

T 089 730 728
robert.moors@lanaken.be

 

Günther Beckers
Afdelingshoofd Personeel en Organisatie

T 089 730 746
gunther.beckers@lanaken.be

 

Daniëlle Starren
Afdelingshoofd Leefomgeving

T 089 730 719
danielle.starren@lanaken.be

 

Wim van de Vyver
Afdelingshoofd Technische Diensten

T 089 719 159
wim.vandevyver@lanaken.be

 

Eric Eurlings
Afdelingshoofde Vrije Tijd

T 089 739 859
eric.eurlings@lanaken.be

 

Manon Stylman
Afdelingshoofd Burger- en Economische Zaken

T 089 730 775
manon.stylman@lanaken.be

 

Ludo Bosmans
Afdelingshoofd Sociale Zaken

T 089 730 060
ludo.bosmans@lanaken.be