Gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. Deze besprekingen vinden dan plaats in ‘geheime zitting’ na afloop van de openbare zitting. De gemeenteraad vindt plaats op de laatste maandag van de maand, uitgezonderd februari (carnaval), juli (geen zitting) en december (Kerstmis).

Er is géén gemeenteraad in september en oktober vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Volgende gemeenteraden:
Maandag 5 november 2018
Maandag 17 december 2018

Aanvang om 20u.