Gemeenteraad

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Omdat er momenteel werkzaamheden verricht worden in het gemeentehuis is de raadzaal niet beschikbaar. Daarom wordt er uitgeweken naar andere locaties in de gemeente. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. Deze besprekingen vinden dan plaats in ‘geheime zitting’ na afloop van de openbare zitting. De gemeenteraad vindt plaats op de laatste maandag van de maand, uitgezonderd februari (carnaval), juli (geen zitting) en december (Kerstmis).

29 januari 2018 (OC Kleinveld Rekem)

Aanvang om 20u.