Begroting

Hier vindt u uitleg over wat een begroting is, en de cijfers voor onze gemeente.

De gemeentebegroting is de voornaamste politieke handeling binnen een gemeente. De begroting voorziet alle inkomsten en alle uitgaven van de gemeente voor 1 jaar, dus van 1 januari tot 31 december. De begroting moet door het College van Burgemeester en Schepenen jaarlijks aan de Gemeenteraad worden voorgesteld. Deze keurt de begroting dan goed.

Ontvangsten en uitgaven worden opgedeeld in 'gewone dienst' en 'buitengewone dienst'. Gewone uitgaven en ontvangsten komen ieder jaar terug en zijn dus noodzakelijk voor de goede werking van de gemeente. Voorbeelden zijn de lonen van het personeel en de belastingsopbrengst. De buitengewone uitgaven en ontvangsten handelen over de investeringen, bv. grote herstellingswerken voor gebouwen of wegen.

  • Ontvangsten en uitgaven worden verdeeld in verschillende categorieën (bv. brandweer, algemeen bestuur, onderwijs)

  • De cijfers worden voorgesteld naast het resultaat van de 2 vorige dienstjaren. Via deze voorstelling kan men een beter zicht krijgen op de gemeentelijke financiën. 

Een begroting vormt een vooruitzicht op de financiën van een gemeente. Tijdens het lopende jaar worden alle uitgaven en inkomsten bijgehouden via een dubbele boekhouding. Dit resulteert dan in de 'rekening'. 

Raadplegen van de begroting

De begroting en de rekening kunt u op deze pagina terugvinden of in het gemeentehuis raadplegen

Gemeente

Budget 2018
Toelichting budget 2018

 

Budget 2017
Toelichting budget 2017

 

Budget 2016
Toelichting budget 2016

 

Budget 2015
Toelichting budget 2015

 

Budget 2014
Toelichting budget 2014

 

OCMW

Budget 2018
Toelichting budget 2018

 

Budget 2016
Toelichting budget 2016