Beleidsplannen

  • Begroting

    Hier vindt u uitleg over wat een begroting is, en de cijfers voor onze gemeente.

  • Meerjarenplan

    Het meerjarenplan geeft weer welke koers het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur wil varen, welke klemtonen men wil leggen en welke projecten men wil realiseren. Er zijn 10 speerpunten waar het gemeentebestuur de klemtoon op legt.

  • Jaarrekening