AGB Autonoom Gemeentebedrijf

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een bedrijf dat door de gemeenteraad werd opgericht op 28 oktober 2004. Het AGB functioneert onafhankelijk, maar het is toch verbonden met de gemeente omdat het merendeel van de leden van zijn Raad van Bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden. Het dagelijks bestuur van het AGB wordt uitgeoefend door een apart bestuursorgaan, het directiecomité.

Een AGB wordt opgericht om op een snellere en meer soepele manier te kunnen werken dan een gemeente. Het AGB Lanaken staat onder meer in voor de realisatie van verschillende projecten. Zoals:

  • reactivatie van de spoorlijn 20 Lanaken-Maastricht voor goederenvervoer en het bouwen en laten exploiteren van de rangeerbundel met overslagstation op het bedrijventerrein Europark, de Albertterminal.
  • vastgoedprojecten, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur, ruiling en exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen. 
  • het beheer van de gemeentelijke sporthallen

Het AGB Lanaken wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité.

 

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit maximum 18 leden die benoemd worden door de gemeenteraad voor een periode van 6 jaar, gelinkt aan de duur van de gemeentelijke legislatuur. De Raad dient voor de meerderheid te bestaan uit gemeenteraadsleden. 

Mark Curvers (voorzitter) 
André Bervaes (ondervoorzitter)
Denis Geurts
Dirk Opsteyn
Gert Bijnens

Leo Joosten
Hugo Neven
Marino Keulen
Sonia Withofs
Christel Lambrigts
 
Marilyn Neven
Mark Geurts
Johan Pauly
Peter Meys
Peter Slootmaekers
Gunter Huysmans
Guy Beinsberger
Manon Stylman (waarnemend directeur)

 

Directiecomité

André Bervaes (voorzitter)
Mark Curvers (ondervoorzitter)
Patrick Tollenaers
Eric Eurlings
Boudewijn Nijsten

Matty Mooren
Manon Stylman (waarnemend directeur)

 

Voor inlichtingen i.v.m. het AGB kan u terecht bij Manon Stylman op:

089 730 775 of via manon.stylman@lanaken.be