AGB Autonoom Gemeentebedrijf

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf.

Het "AGB Lanaken" is een bedrijf dat door de gemeenteraad werd opgericht op 28 oktober 2004. Het AGB functioneert onafhankelijk, maar is toch verbonden met de gemeente omdat het merendeel van de leden van zijn Raad van Bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden. Het dagelijkse bestuur van het AGB wordt uitgeoefend door een apart bestuursorgaan, het Directiecomité.

Een AGB werd opgericht om op een snellere en meer soepele manier te kunnen werken dan een gemeente. Het AGB Lanaken staat onder meer in voor de realisatie van verschillende projecten zoals :

Het AGB Lanaken wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. De dagelijkse leiding binnen het AGB Lanaken valt onder haar directeur, Manon Stylman.